Diccionari Enciclopèdic Valencià
     
Diccionari Enciclopèdic Valencià
 
Tornar a l'Índex
 
 
 
 
Refrans i proverbis
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R Te trobes en la lletra S T U V W X Y Z
 
S Te trobes en la lletra S - Part 1   Lletra S - Part 2
 
Sa mare no vol que bega vi, i ell s'ho fa sopes

Sabater, fes tres sabates

Sabem a on naixem, pero no a on morirem

Sant Agustí, dos caps en un coixí

Sant Antoni de Gavarda, feu un miracle en Antella, caigué una yaya al riu i si no la trauen s'ofega

Sant Casar és un gran sant; Sant Casat ya no ho és tant

Sant Joan, el dia més gran [ llarc ] (Juny)

Sant Llorenç escura els torrents

Sap, com a oli de tenda

Sap més un foll en sa casa, que un sabi en casa del veí

Sap per als atres i no sap per ad ell

Sardina que el gat fa pressa, no la tornarà sancera

S'atrapa abans a un mentirós, que a un coix

Segons el vent, s'han d'orientar les veles

Segons la vida, la mort

Segons tingues l'estament, vestiràs honestament

Sempre el peixcador de canya, gasta més de lo que guanya

Sempre en la creu en la mà, deu d'armar-se tot cristià

Sempre és bo que el retor sàpia de lletra

Sempre les Festes Majors, en la pancha causen dolors

Sempre sol parlar, qui més ha de callar

Sempre va el gos al de les calces esgarrades [ foradades ]

Sempre plou a on hi ha més fanc

Sempre plou quan no hi ha escola

Sempre plou sobre banyat

Sense llum, ningú veu

Sense menjar, fa mal el treballar

Sense menjar, no es pot viure

Sense trencar ous no es fan coques

Sense urgents preocupacions, no deixes mai d'oir els sermons

Seràs causa de molts mals, si fas testimoni fals

Setze juges d’un jujat, mengen fege d’un penjat

S'ha de menjar per a viure, i no viure per a menjar

Si a algú has d'agraviar, mai no vages descuidat

Si a casar-te vas, busca dona del teu braç

Si a Deu vols pregar, posat en la mar

Si al que deus no pots pagar, humilment li has de parlar

Si al roïn favorixes pots fer conte, que en pago cert tindràs dolor i afronte

Si al teu companyó vols vore caminar, posa't a pixar

Si alabes molt a la teua muller, seràs tingut per grosser

Si algú llig alguna carta, un poc llunt d'aquell t'aparta

Si alguns parlen en secret, no t'acostes, que és mal fer

Si camines per mal lloc, passa a poc a poc

Si carregues massa el burra, es gitarà en la càrrega

Si compres alguna cosa a censal, no ho pagues més de lo que val

Si criats t'han de servir, deprén sempre de sofrir

Si de tots és amic, o és molt pobre, o és molt ric

Si Deu la ciutat no guarda, defendre-la en frenesí

Si dones abans de morir, prepara't per a sofrir

Si dos tiren de la corda, la trencaran

Si el cap [ la pancha ] et fa mal, el cul en saliva has d'untar

Si el cel cau, nos atraparà a tots davall

Si el rei se crema, no ha menester criats

Si el ruc porta esquella, també vol la somera

Si el teu pare es pobre i vell, no deixes que ensenye la pell

Si no em banye cap, vinga pluja al camp

Si en el cel no em volen, en l'infern em pren

Si en ta casa entra molt be, veges sempre per on ve

Si eres pobre, sempre seràs pobre

Si estar vols mal en el teu plaer, ves per mar o pren muller

Si faena tu manes fer, en pagar sigues llauger

Si fas be allò que pots fer, a pocs hauràs menester

Si fora el cor tot d'acer, no ho venceria els diners

Si ha entrat maig o no ha entrat, venen els apòstols i diuen la veritat

Si hi ha una bona figa, és per a un porc

Si la Candelària plora, hivern fora, i si es riu ya ve l'estiu

Si la Candelària plora, l'hivern ya està fòra, si es riu, ni hivern ni estiu

Si la casa vols acabar, deixa a la dòna governar

Si la lluna té ull de perdiu, l'endemà vent en el garbí

Si la mar te un refluix fort, senyal de vent nort
 
LLENGUA VALENCIANA, PATRIMONI DE L'HUMANITAT
 
Logo Grup LLVS 
 
 
 
 
 

Usuaris en llínea

  Amunt