Diccionari Enciclopèdic Valencià
     
Diccionari Enciclopèdic Valencià
 
Tornar a l'Índex
 
 
 
 
Refrans i proverbis
A B C D E F G H I J K L M
N O Te trobes en la lletra P Q R S T U V W X Y Z
 
P Te trobes en la lletra P - Part 1   Lletra P - Part 2
 
Pa blanet passa collet

Pa de blat, passa apanyant

Pa de pinyons, se va a borrellons

Pa sense segó, digau-li almidó

Pa, de dos; vi, de tres; i dòna, cada més

Pa de fava, mai s'acaba

Pa de taverna, ni farta ni governa

Pa de veïna és medicina

Pa dur, passa tot en u

Pa em fa falta, i no besades

Pa en molla, el coll emboça

Pa fresc, qui vullga, que talle

Pa i aigua, vida de desterrat

Pa i vi, i merda per al padrí

Pa i vi, un any teu i l'atre del veí

Pa pesat i vi mesurat, en preparar-lo s'acabat

Pa, vi i bona cara

Paciència en pa, bona és de passar

Paga al teu senyor els seus drets, i alluntat de les seues parets

Pagant, sant Pere canta

Pans i branques, hi ha de moltes maneres

Paraula de Rei. no pot mentir

Pardal que vola. a la caçola

Pardal vell no entra en gàbia

Parla del llop, i se't presentarà

Parlen cartes, i callen barbes

Parlant clar, s'entén la gent

Parlant, les persones s'entenen

Parlar be, no costa res

Pasqual marçal, fam o mortaldat

Passat Tots Sants, els dies són germans (Novembre)

Patiment en pa, és més fàcil de passar

Pecat de la gola, Deu lo perdona

Peixcador de canya, pert més que guanya

Peixcador que peixca un peix, peixcador és

Peixcat o salvat, lo que traus de la mar, ben t'ho has guanyat

Pel fil es trau el cabdell

Pel món va qui paga

Pel pa, balla el ca

Pel rastre es troba el pollastre

Pèl roig, no fa goig

Pels diners, balla el gosset

Pels Reixos, el temps creix i el fret naix

Pels Reixos, ase és qui no ho coneix

Pensa el lladre, que tots són com ell

Per a a u conéixer be, molt és menester

Per a banc, el de la cuina

Per a casar filles donzelles, no venges moltons ni ovelles

Per a caure's no cal córrer

Per a festejar, no fa falta llum

Per a fer lo que u pot, qualsevol ase val

Per a l'home ocupat, no hi ha dia llarc

Per a mal casar, més val en sa casa quedar

Per a millorar, ma casa deixar

Per a no perdre la seua collita, l'home en trellat no vol pleits

Per a on aniràs, faràs com voràs

Per a ploure, venint-li be tot lo món, no plouria mai

Per a saber l'home qui és, doneu-li autoritat i / o diners

Per a saber parlar, s'ha de saber callar

Per a saber, s'ha de cremar oli

Per a fer córrer el bocí, el millor remei és el vi

Per a tot hi ha remei, manco per a la mort

Per a valent, ell, que li pega la dòna

Per al seu mal, sap la formiga volar

Per als desgraciats, tots els dies són dimarts

Per als lladres no hi ha res tancat

Per als teus fills ben rics deixar, no vullgues l'infern guanyar

Per ajudar a caure algú, no caigues tu

Per ben assentat que estigues, que no pots caure no digues

Per chic pilar no cau la casa

Per desig que té del bou, va llepant el llop al jou
 
LLENGUA VALENCIANA, PATRIMONI DE L'HUMANITAT
 
Logo Grup LLVS 
 
 
 
 
 

Usuaris en llínea

  Amunt