Diccionari Enciclopèdic Valencià
     
Diccionari Enciclopèdic Valencià
 
Tornar a l'Índex
 
 
 
 
Refrans i proverbis
A B C D E F G H I J K L Te trobes en la lletra M
N O P Q R S T U V W X Y Z
 
M Te trobes en la lletra M - Part 1   Lletra M - Part 2
 
Madrastra, en el nom basta

Mai digues; 'd'esta aigua mai no beuré

Mai el pereós tindrà, pa ni vi per a demà

Mai l'home serà prudent, insultant a la gent

Mai no es conec a l'amic, més que en la presó i el perill

Mai no se sap si és gros el nap, fins a que ha descobert el cap

Mai no vullgues argüir, en qui no sap resumir

Mai plou a gust de tots

Mai segones intencions, fan bones conversacions

Mal camí, passar-lo ràpit

Mal si fan, mal si no fan

Mal usar no pot durar, per més que vullgues guardar

Mal va el malalt que fa hereu el mege

Mal va qui no s'arregla

Maldecaps en pa, són més fàcils de passar

Mala herba mai mor

Malaltia de ric, malaltia de crit

Malaltia llarga, parenta de la mort

Mals comunicats, són aliviats

Malvat entreteniment, és dir mal de qui està absent

M'agrada com sigues, pero demà no tornes

Mar blanca, pluja a manta

Mare piadosa, cria a la filla melindrosa

Maria celestial, sense pecat original

Marit vullc, al punt el vull; si no, no el vullc

Massa bo, vol dir ruc

Massa gran pes de pomes, fa trencar les pomeres

Mar revoltós, guany de peixcadors

Matí de boira, vesprada de sol

Melons i criades, buscar-los, no encomanes

Mege de Barcelona, faldons llarcs i ciència poca

Mege piadós, nafra pudenta

Mege vell i cirugià jove

Mengem i bevem, que a la mort ya arribarem

Menja el pa variat, i beu el vi usat

Menja, menja i fes-te gros, i quan te criden, fes-te el sort

Menja molt, caga fort i no li tingues por a la mort

Menja molt i bo, i espera tranquil a la mort

Menja sardina, que ya et picarà l'espina

Menjant no faces remor, mira que això no és primor

Menjar a gust, i vestir a l'us

Menjar i beure, assentat; i dormir, gitat

Menjar i dormir, vida de porc

Menjar i rascar, tot és començar

Menjar i treballar, és vida de bon cristià

Menjar massa salat o coent, emmalaltix la gent

Menjar poc i digerir be

Menja't este ou, mentres l'atre es cou

Mentres el llançol s'apega, ni poc ni molt s'arreplega

Mentres hi ha vida, hi ha esperança

Mentres hi haja món, hi haurà qué dir

Mentres tinga yo pa en l'alforja, tot lo demés em sobra

Mentres venguen la cansalada a trossos, no cal matar porc

Més alcança l'humil en la paciència, que no fent el soberp gran resistència

Més caga un bou, que cent colometes

Més cara és una mortalla, i no nos la veem damunt

Més lladra el gos quan lladra de por

Més m'estime un ase que m'arrastre, que no un cavall que em tire

Més pronte s'agarra un mentirós que un coixo

Més puja l'espart que l'escurada

Més fa qui vol, que qui pot

Més saben dos que u

Més sap un ase en sa casa, que cent sabis en casa del veí

Més se moren de jóvens que de vells

Més se moren farts, que de fam

Més val anar a un casament, que a un soterrar

Més val anar sol, que mal acompanyat

Més val bon vent, que força de rems

Més val caure en gràcia, que ser graciós

Més val estar un ratet roig, que tot l'any groc

Més val fer, que manar
 
LLENGUA VALENCIANA, PATRIMONI DE L'HUMANITAT
 
Logo Grup LLVS 
 
 
 
 
 

Usuaris en llínea

  Amunt