Diccionari Enciclopèdic Valencià
     
Diccionari Enciclopèdic Valencià
 
Tornar a l'Índex
 
 
 
 
Refrans i proverbis
A B C D E Te trobes en la lletra C G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
 
F  
 
Fa cent anys digué Na Domenja, qui poc menja, molt de temps menja

Fa més qui vol, que qui pot

Fa més u que sap que dèu que creguen [ diuen ] saber

Fa qui pot; menja qui té

Facenda feta d'estola, pronte s'afona

Facenda i honra guanyaràs obrant, i no en presunció vana començant

Facenda que està mal guardada, no tindrà molta durada

Facenda, el teu amo et veja

Faena a esclatar, i menjar a rebentar

Faena ben repartida, no mata

Faena començada, està mig acabada

Faena feta, diners guanyats

Faena feta en dumenge, el dimoni se la menge

Faena feta no corre pressa

Faena feta no porta destorp

Faena fuig, taverna acosta't

Faena, gira esquena

Fam que s'espera matar no és fam

Fan més soroll dos que chillen, que cent que callen

Faràs en gran diligència, l'examen de la consciència

Febrer corre com un gos llebrer

Febres de maig, salut per a tot l'any

Fer be, no es pert

Fer com fan, no és pecat

Fer i desfer, és treballar pel diable

Fer i desfer, la faena del matalafer

Fer sopes del seu pa

Fes be i no mires a qui

Fes be sempre que pugues, puix això t'enduràs

Fes, gat, que tot ho pagaràs doblat

Fes lo que be et dic, i no lo que mal faig

Festes li fa, i no es casarà

Feta la llei, feta la trampa

Feu be a bésties, i vos donaran de coces

Fiadors i consentidors, tots mereixen una pena

Figa tocada, figa menjada

Figa verdal i mossa d'hostal, es maduren palpant

Figues i sermons, passat Pasqua no són bons

Figues i vi, mort de camí

Fila Lluïsa, i portaràs camisa

Fill meu, paga allò que deus, no ho deixes per als teus hereus

Fins a la mort, tot és vida

Fins a les figues del cofí, tenen fi

Fòc d'eixarments, fòc de torments

Fortuna et done Deu fill, que el saber poc te val

Fot qui fot, i viva el rei

Fret en abril, no faltarà pa ni vi

Fuig de vent acanalat i d'amic reconciliat

Fugiràs de l'usurer, com del mateix Llucifer

Fuigga de la mar qui no sap nadar

Furtar a lladres no és pecat
 
LLENGUA VALENCIANA, PATRIMONI DE L'HUMANITAT
 
Logo Grup LLVS 
 
 
 
 
 

Usuaris en llínea

  Amunt