Diccionari Enciclopèdic Valencià
     
Diccionari Enciclopèdic Valencià
 
Tornar a l'Índex
 
 
 
 
Refrans i proverbis
A B Te trobes en la lletra C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
 
C Te trobes en la lletra C - Part 1   Lletra C - Part 2
 
Cabra que bela, pert bocí

Caçador de moixonets, lo que guanya, menudets

Cada ase s'enamora del seu bram

Cada casa és un món

Cada cavaller parla de les seues armes

Cada cosa al seu temps, com les figues en agost

Cada cosa en el seu temps, i els naps en Advent

Cada dia muda el vent, i l'home a cada moment

Cada gall, en el seu galliner, canta molt be

Cada gota té a on caure

Cada home és un món

Cada foll en el seu tema

Cada terra fa la seua guerra, i cada pardal el seu niu

Cada oller, alaba les seus olles, i més qui les té foradades

Cada olleta, troba la seua tapadoreta

Cada ovella, en la seua parella

Cada rap-penat busca el seu forat

Cada u a lo seu, i tu a lo tu teu

Cada u parla [ conta ] de la fira, conforme li va en ella

Cada u en el seu ofici, es pensa ser rei

Cada u en sa casa, i Deu en la de tots

Cada u en sa casa, sap lo que passa

Cada u en sa casa sap a on es penja el cresol

Cada u en sa casa, creu que és rei

Cada u estornuda, com Deu li ajuda

Cada u, lo que li cou

Cada u, lo que més ama

Cada u, parla conforme qui és

Cada u, plora el seu dol, a la llum del seu cresol

Cada u, té un rei en la seua pancha

Cadascú busca faena del seu ofici

Cadascú es rasca a on li pica

Cadascú no entenga sino del seu ofici, i no es fique mai en alié ofici

Cadascú sap en sa casa lo que es crema

Cadascú sap quin pa l'assecia

Cadascú té un rei en el ventre, qui no en té dos

Caldera vella, o terrar, si no està feta bony, té un forat

Caldo de gallina torna la vida

Calla tu, i callaré yo

Cames de rei, llebres agarren

Camí d'arena, camí de pena

Cansalada i ous fregits lleven la vista als marits

Cantant cantant, les penes se van

Cantant les veritats es perden les amistats

Canten cartes, i callen barbes

Cànter nou, fa l'aigua fresca

Canvien els temps, i també els pensaments

Cap avall, tota merda corre

Cap dret i cor net

Cap gros, cap talós

Cap sense cervell no necessita capell

Cara d'ovella i garres de llop

Cara pigada, cara estimada

Carabassa, ni poca ni massa

Caragol trau les banyes que ix el sol

Carn que creix, no pot estar apocada

Càrrega de gust [ que agrada ] , no pesa

Casa arreglada i taula parada, hostes aguarda

Casa de dos portes, mala és de guardar

Casa de moltes bosses, totes buides

Casa hostajada, pobra i desacreditada

Casa obrada i vinya criada, dòna casada

Casa parada, la mort a la porta

Casa pobra, fòra gos

Casa furtada, casa assegurada

Casa't, que el mal any t'espera

Casament d'alforja, sempre està en la porta

Casament i mortalla, del cel baixa

Casar a gust, i vestir a la moda

Casar i morir, a soles un camí

Casaràs al teu fill quan voldràs i a la teua filla quan podràs
 
LLENGUA VALENCIANA, PATRIMONI DE L'HUMANITAT
 
Logo Grup LLVS 
 
 
 
 
 

Usuaris en llínea

  Amunt