Diccionari Enciclopèdic Valencià
     
Diccionari Enciclopèdic Valencià
 
Tornar a l'Índex
 
 
 
 
Refrans i proverbis
Te trobes en la lletra A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
 
A Te trobes en la lletra A - Part 1   Lletra A - Part 2    Lletra A - Part 3   Lletra A - Part 4
 
A ase encarat, deixeu-lo passar

A ase ruc, arrier foll

A ase traïdor, un bon verdanc i un bon punchador

A bon entenedor, breu parlador

A bona fam, no hi ha pa dur

A bona gana de ballar, poc és menester

¡A bona porta s'agarra la fam!

A bona sòn, no hi ha llit dur

A bou vell, esquella nova

A burro vell, albarda nova

A cada lladre lo que siga d'ell, i a furtar lo que es puga

A cada terra a on vages, faràs lo que voràs

A cada u lo que li toca

A carn dura, dent aguda

A cavall donat, no li mires les dents

A cavall donat, no li mires el pèl

A cavall gros no li falten mosques

A cavall menjador, cabestre curt

¿A cóm es venen les peres? -Segons cauen les bésties

A contes vells, baralla nova

A cul escaldat, bragues d'espart

A Deu guanya per amic, qui perdona a l'enemic

A Deu pregant i en la maça pegant

A falta de bons, mon pare és alcalde

A falta el pa, bones són les coques

A gallina que dorm en gall, no li digues poll

A gat vell, ratolí tendre

A gat vell, no li cal cascavell

A gos flac, tot són puces

A gos vell, no hi ha sus, sus

A gran seca, gran remullada

A la bojaca [ bossa ] del jugador no li poses lligador

A la casa empenyorada, no se li coneix l'anyada

A la de pares roïns, no li poses en chapins

A la dona per a casar prima i neta busca-la, que grossa i bruta ya es farà

A la faena torta, tanca-li la porta

A la fira no vages si no tens diners, que voràs moltes coses i no compraràs res

A la gent de montanya, qui la pert la guanya

A la llarga, el llebrer a la llebre mata

A la lluna de Valéncia

A la taula i al llit al primer crit

A la vellea es feu el diable sabater

A la vora del riu no faces niu

A la vora del riu, no faces el niu, i si ho fas, fes-lo en l'estiu

A la vora del riu, no faces niu, ni d'hivern ni d'estiu

A l'advocat, digues-li la veritat

A l'alfals i a la vinya, per la vora els entra la tinya

A l'amic, a la cara li dic

A l'amic i al cavall, si els canses, fas mal

A l'amic prova-lo primer, abans de que siga menester

A l'ase gemecador, carregeu-lo sense por

A l'ase i a la mala dòna, bastonades se les dona

A l'ase manso li van tots, i del rabiós fugen tot lo món

A l'ase que no conegues, no li toques les orelles

A l'enfornar es fan geperuts els pans

A les dèu, ves-te'n al llit si et lleu

A les huit, sense vergonya al llit

A l'escudella i pitança, bufar-li és mala criança

A l'home que de tu es fia, fia't d'ell que és cortesia

A l'hort hi la cansalada, no hi deixeu anar la criada

A l'iglésia per a orar i a la plaça per a tractar

A lo donat no li mires pèl

A lo teu tu, i ausades Mònica

A llaurador atrassat, cap anyada li es bona

A llop dorment, no li entra res en dent

A lluna gitada, mariner en peus

A gat vell, no li digues mix

A gos flac, tot són puces

A gos vell, no hi ha tus-tus

A gos vell, no se li enganyen en romanços
 
LLENGUA VALENCIANA, PATRIMONI DE L'HUMANITAT
 
Logo Grup LLVS 
 
 
 
 
 

Usuaris en llínea

  Amunt