Diccionari Enciclopèdic Valencià
     
Diccionari Enciclopèdic Valencià
 
Tornar a l'Índex
 
Tornar al Llibre d'Estil
 
 
 
 
Frases Fetes
Expressions d'us comú
Te trobes en la lletra A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
 
A Te trobes en la lletra A - Part 1   Lletra A - Part 2    Lletra A - Part 3   Lletra A - Part 4
 
A amagatons
A escondidas

Explicació:
Ocult, amagat. També és el nom d'un joc infantil
 
A boca de canó
A bocajarro - a quemarropa

Explicació:
D'improvís i sense cap preparació. Inopinadament.
 
A bon gat li encomanes el formage
A buen santo te encomiendas

Explicació:
No ha triat be la persona que deuria per als seus interessos. 
 
A bon sant t'encomanes
A buen santo te encomiendas

Explicació:
No ha triat be la persona que deuria per als seus interessos. 
 
A bona porta s'agarra la fam
A otro perro con ese hueso

Explicació:
Per a denegar allò que nos demanen. 
 
A burro barra
Por capricho

Explicació:
Arbitràriament. Per antoix. 
 
A cada bolet, una lliçó
De los errores se aprende

Explicació:
Dependre dels erros comesos. 
 
A cara descoberta
A cara descubierta

Explicació:
Sense dissimulació, obertament i en franquea. 
 
A cares dinades
A la larga

Explicació:
En passar molt de temps. 
 
A dit
A dedo

Explicació:
En influències i abusos. 
 
A esquenes de...
A espaldas de...

Explicació:
Fer una cosa a amagatons i sense que algú s'entere. 
 
A fi de contes
En resumidas cuentas

Explicació:
En fin. 
 
A força de...
A fuerza de...

Explicació:
Seguida esta expressió d'un substantiu o verp, indica la manera d'obrar, ya siga en intensitat, abundància, o per reiterar molt l'acció que designe el verp. 
 
A fosques
A oscuras

Explicació:
Sense llum. 
 
A furtar a la Calderona
A robar a Sierra Morena

Explicació:
Queixar-se de les pujades dels preus. Furtar en general. 
 
A gates
A cuatro patas – A gatas

Explicació:
Caminar pel sol en els peus i les mans, com facen el quadrúpets.
 
A gos prim, tot són puces
A perro flaco, todo son pulgas

Explicació:
Quan u cau en desgràcia, és com si tots els mal s'acumularen damunt d'ell.
 
A grapats
A mansalva – A puñados – Una burrada de... – A mares

Explicació:
Cantitat desmesurada d'alguna cosa. 
 
A hora horada
A última hora

Explicació:
A última hora, en l'últim moment, en l'últim instant
 
A hores d'ara
Ahora mismo – En este momento

Explicació:
En el moment present. En este mateix moment.
 
A la babalà
A tontas y a locas

Explicació:
Sense orde ni trellat.
 
A la bona de Deu
De cualquier modo – Como salga – A la buena de Dios

Definició:
Sense preparació. De qualsevol manera
 
A la caiguda de la fulla
A principio del invierno

Explicació:
Fa referència a l'época de l'any que està justament a l'inici de l'hivern
 
A la desnevada
Antes de tiempo

Explicació:
Prematurament. Abans del temps normal per a fer-les.
 
A la fresca
Al fresco

Explicació:
Posar-se en un lloc fresc i / o en ombra, sobre tot en els dies calorosos d'estiu
 
A la lluna de Valéncia
A la luna de Valencia

Explicació:
Quedar-se a fòra d'algun lloc o situació. Estar un poc despitat.

Orige:
Esta expressió ve de molt antic. Valéncia era una ciutat amurallada. Per a entrar per la muralla, construïda en 1356 hi havien dotze portes, entre elles les de Quart i Serrans. Les portes s'obrien de matí i es tancaven de nit, i qui no arribava a temps d'entrar abans de que tancaren, devia de quedar-se fòra de la ciutat eixa nit, tenia que quedar-se al ras, tenint per sostre, la lluna de Valéncia.
 
A la marcheta
Bien, sin problemas

Explicació:
Expressa que lo que estàs fent va sense cap tipo de problema.
 
A la serena
Al sereno – Al raso

Explicació:
Posar-se a l'aire lliure, be pre a prendre el fresc un rat, be per a dormir.
 
A la seua bola
A su bola

Explicació:
Al seu alegre albir.
 
A la sopa bova
A la sopa boba

Explicació:
Estar a expenses o vivint a costa d'un atre.
 
A la tremenda
A lo grande – Por todo lo alto

Explicació:
Exagerar. Dir, presentar o fer alguna cosa passant els llímits de lo verdader, ordinari, just o convenient.
 
A l'abast
Al alcance, a disposición

Explicació:
A disposició de o per a lo que faça falta.
 
A l'atra tornes
A otra vuelves

Explicació:
Expressió d'advertència, que es diu a un atre si vol que li passe lo mateix que ya li ha passat.
 
A l'endrecera
A la par

Explicació:
Anar o estar junts, a un temps. Sense distinció i igual a un atre.
 
A les hores chicotetes
A altas horas de la madrugada

Explicació:
Les hores altes de la matinada.
 
A les mil maravelles
A las mil maravillas

Explicació:
De manera exquisita i primorosa. Molt be, perfectament.
 
A les tres, a mort o pres
O es blanco o es negro

Explicació:
Entre dos opcions s'ha de triar una d'elles sense cap atra possibilitat.
 
A l'hora
Al mismo tiempo

Explicació:
Al mateix temps, a un temps.
 
A lo gran
A lo grande – Por todo lo alto

Explicació:
Exagerar. Dir, presentar o fer alguna cosa passant els llímits de lo verdader, ordinari, just o convenient.
 
A lo manco
Por lo menos – Al menos

Explicació:
Per a fer notar una excepció o salvetat.
 
A mà alçada
A mano alzada

Explicació:
Tècnica de dibuix que no utilisa elements d'ajuda, com regla, compàs, cartabó...
 
A magatalles
A escondidas

Explicació:
Ocult, amagat. També és el nom d'un joc infantil
 
A marches forçades
A marchas forzadas

Explicació:
En urgència. Sense detindre's per a no res.
 
A on mengen dos, mengen tres
Donde comen dos, comen tres

Explicació:
Tindre bona voluntat per a compartir lo que hi ha.
 
A on va la corda va el poal
Donde va el uno va el otro

Explicació:
Definix a dos persones, que són inseparables en tots els sentits.
 
¿A on va Miquel? A on hi ha mel
¿Dónde va Vicente? Donde va la gente – Como una oveja sigue al rebaño

Explicació:
Seguir la corrent. Fer-ho a soles pel fet de que ho fan els demés.
 
¿A on va Vicent? A on va la gent
¿Dónde va Vicente? Donde va la gente – Como una oveja sigue al rebaño

Explicació:
Seguir la corrent. Fer-ho a soles pel fet de que ho fan els demés.
 
A palpes
A tientas

Explicació:
Valdre's del tacte per a reconéixer les coses en l'obscuritat, o per falta la de vista.
 
A pel
A pelo – Puro, crudo y duro

Explicació:
Quan estem dient les coses tal i com son, sense intentar camuflar o amagar la veritat de cap manera.
 
A pes d'or
A precio de oro

Explicació:
Ser una cosa molt cara.
 
A pit descobert
A cuerpo – A pecho descubierto

Explicació:
Sense cap roba damunt del tors.
 
A posta
Adrede

Explicació:
A propòsit, en indeliberada intenció.
 
LLENGUA VALENCIANA, PATRIMONI DE L'HUMANITAT
 
Logo Grup LLVS 
 
 
 
 
 

Usuaris en llínea

  Amunt