Diccionari Enciclopèdic Valencià
     
Diccionari Enciclopèdic Valencià
 
Tornar a l'Índex
 
Tornar al Llibre d'Estil
 
 
 
 
Frases Fetes
Expressions d'us comú
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Les frases fetes són molt utilisades en totes les llengües, puix constituïxen tot un cabaç d'expressions que nos trauen en més d'una ocasió de la faena de definir o buscar com dir alguna cosa.

No hem de confondre les frases fetes en els refrans, puix mentres que estos últims solen ser anònims i porten dins de sí una gran ensenyança, les frases fetes solen tindre un autor conegut i lo que transmeten soles ser pensaments o idees concretes.

 
Joan Benet escrigué el primer llibre d'estil de la llengua valenciana, Parlem - Entre bones paraules, el qual ha servit de base i estudi per a molta gent i inclús alguna entitat.

Utilisació

Punchant en la lletra que vullgues i t'apareixerà un llistat en les frases fetes que comencen per la lletra que has triat.

 
LLENGUA VALENCIANA, PATRIMONI DE L'HUMANITAT
 
Logo Grup LLVS 
 
 
 
 
 

Usuaris en llínea

  Amunt