Diccionari EnciclopŔdic ValenciÓ   AC═ TROBAR└S TOT LO QUE BUSQUES AL VOLTANT DE LA MILEN└RIA LLENGUA VALENCIANA

 
 
   
 
Paraula buscada: llicon01
Temps de busca: 0.02
Paraules trobades: llicon01-119
Resultats: Prev. 25 | 26 .. 50 | Next 25

ValenciÓ   flaviol ,     flaviol ,     *   /   -ls   /   subs.      m.     
 
Espanyol   ,                      
 
Arcaisme
Instrument musical r˙stic, que consistix en un canut d'entre 12 i 35 cm. De llarc, tallat obliquament en un extrem i en un forat pel llarc
 

ValenciÓ   dret del faixcar ,     dret del faixcar ,        /      /   subs.      m.     
 
Espanyol   ,                      
 
Arcaisme
Dret antic que apareix en els documents del sigle XV
 

ValenciÓ   fil ,     fil ,        /   -ls   /   subs.      m.     
 
Espanyol   ,                      
 
A RiLax - please register rcaisme
Antigament porciˇ prima de fusta. Actualment substitu´da per sancer pel terme, 'trosset'
 

ValenciÓ   fiblˇ ,     fiblo ,        /   -ons   /   subs.      m.     
 
Espanyol  pico ,                      
 
Arcaisme
Gallet de la botija
 

ValenciÓ   fleca ,     fleca ,        /   -eques   /   subs.      m.     
 
Espanyol  tahona ,                      
 
Arcaisme
MalÝ de farina, quina roda es mou en cavalleries

Sin˛nims
forn
 

ValenciÓ   gai ,     gai ,        /   -aya -is -ayes   /   adj.      m.     
 
Espanyol  gayo ,                      
 
Arcaisme
Alegre, festiu, que dona o expressa alegria. Terme en des˙s per ad esta accepciˇ

Sin˛nims
alegre
 

ValenciÓ   hum ,     hum ,        /      /   int.           
 
Espanyol  hum ,                      
 
Arcaisme
Interjecciˇ per a denotar cansanci, fastidi o sofocaciˇ

Sin˛nims
uf
 

ValenciÓ   farda ,     farda ,        /      /   subs.           
 
Espanyol  beneficio ,                      
 
Arcaisme
Referint-se a lo que es posa de mÚs en els dŔcims de loteria per a guanyar un poc de diners per cada u
 

ValenciÓ   manjarra ,     manjarra ,        /   -rres   /   subs.      f.     
 
Espanyol  arquilla ,                      
 
Arcaisme
Caixˇ de fusta poc fondo i distribu´ts en compartiments, a on els arquillers coloquen els confites o dolšos
 

ValenciÓ   matafula ,     matafula ,        /   -es   /   subs.      f.     
 
Espanyol  mentira ,                      
 
Arcaisme
En pla coloquial i familiar. Este terme ha segut substitu´t pel de, mentira, en tots els sentits

Sin˛nims
pataca, trapatrola, chola, mentira
 

ValenciÓ   oller ,     oller ,        /   -ra - RiLax - please register rs -res   /   subs.      m.     
 
Espanyol  ollero ,                      
 
Arcaisme
Ofici que s'ha perdut menjat per les fÓbriques, puix es referix a les persones que fabricaven o venien olles i uns atres utensilis de fanc
 

ValenciÓ   passi ,     passi ,        /   -is   /   subs.      m.     
 
Espanyol  pasiˇn ,                      
 
Arcaisme
Manera de referrir-se a la Passiˇ

Sin˛nims
passiˇ
 

ValenciÓ   raor ,     raor ,        /   -rs   /   subs.      m.     
 
Espanyol  navaja de afeitar ,                      
 
Arcaisme
Actualment el terme propi, 'raor', estÓ totalment substitu´t per la seua definiciˇ, 'Navalla d'afaitar'
 

ValenciÓ   qŘerna ,     qŘerna ,     *   /   -nes   /   subs.      f.     
 
Espanyol   ,                      
 
Arcaisme
Antigament, conjunt de quatre coses
 

ValenciÓ   qŘerna ,     qŘerna ,     *   /   -nes   /   subs.      f.     
 
Espanyol   ,                      
 
Arcaisme
Impost de la quarta part d'una cosa
 

ValenciÓ   qŘerna ,     qŘerna ,     *   /   -nes   /   subs.      f.     
 
Espanyol   ,                      
 
Arcaisme
La quarta part d'una lliura valenciana
 

ValenciÓ   roal ,     roal ,        /   -ls   /   subs.      m.     
 
Espanyol   ,                      
 
Arcaisme
Moneda d'or valenciana acunyada pels moros en el sigle, XI
 

ValenciÓ   untar ,     untar ,        /      /   v.           
 
Espanyol  untar ,                      
 
01.- tr. Recobrir una superfÝcie dĺoli o dĺuna atra substÓncia greixosa.
02.- fig. Corrompre o sobornar en diners, en presents, etc. En este sentit el verp untar sĺusa formant la locuciˇ untar les mans.Arcaisme

03.- Ungir.
 

ValenciÓ   untat ,     untat ,        /   -ada -ts -ades   /   adj.      m.     
 
Espanyol  untado ,                      
 
01.- Cobert dĺuna matŔria greixosa o viscosa.
02.- fig. Sobornat.Arcaisme

03.-Ungit.
 

ValenciÓ   tresena ,     tresena ,        /   -nes   /   subs.      f.     
 
Espanyol   ,                      
 
Arcaisme
Moneda antiga valenciana
 

ValenciÓ   vermell ,     vermell ,        /   -lla -lls -lles   /   adj.      m.     
 
Espanyol  bermejo ,                      
 
Arcaisme
Roig i derivats.
 

ValenciÓ   troter ,     troter ,        /   -rs   /   subs.      m.     
 
Espanyol  trotero ,                      
 
Arcaisme
ant. Persona encarregada de dur el correu, els avisos, les cartes, etc., allÓ a on fea falta.
 

ValenciÓ   ultramarins ,     ultramarins ,        /      /   subs.      m.     
 
Espanyol  ultramarinos ,                      
 
Arcaisme
01.- Aliments que venen de lĺatre costat de la mar, principalment dĺAmŔrica i └sia, com el cafÚ, sucre, cacauů
02.- Lloc o comerš a on es venen estos productes.
 

ValenciÓ   usage ,     usage ,        /   -es   /   subs.      m.     
 
Espanyol  usaje ,                      
 
01.- Acte de practicar de manera habitual una cosa.
02.- Arcaisme
Acte de fer us dĺuna cosa, utilisar o gastar una cosa, de manejar-la, dĺaplicar-la.
 

ValenciÓ   usage ,     usage ,        /   -es   /   subs.      m.     
 
Espanyol  uso ,                      
 
01.- Acte de practicar de manera habitual una cosa.
02.- Arcaisme
Acte de fer us dĺuna cosa, utilisar o gastar una cosa, de manejar-la, dĺaplicar-la.
 

 

 
Arcaismes Llistat d'arcaismes valencians
Estrangerismes Llistat d'estrangerismes utilisats a sovint en la llengua valenciana
Biografies Llistat de les biografies de persones rellevants valencianes
Noms propis d┤h˛mens Llistat de noms propis valencians masculins
Noms propis de d˛nes Llistat de noms propis valencians femenins
Gentilicis Llistat degentilicis de diferents pobles, nacions, pa´sos...
Top˛nims  Llistat de top˛nims de tot lo mˇn 
Sigles  Llistat de sigles
 
 
Logo Grup LLVS
 
Uep Creada pel professor de llengua valenciana, Joan Benet

Usuaris en llÝnea   LLENGUA VALENCIANA, PATRIMONI DE L'HUMANITAT Amunt