Diccionari Enciclopèdic Valencià
     
Diccionari Enciclopèdic Valencià
 
169.458 Entrades
 
Normativa
 
Llibre d'Estil
 
Sugerir entrada
 
Contacta'ns
 
 
 
ACÍ TROBARÀS TOT LO QUE BUSQUES AL VOLTANT DE LA MILENÀRIA LLENGUA VALENCIANA
 
 
 Llig les instruccions d'us
  
Busques temàtiques 
 
Per a facilitar les busques, t'oferim les busques temàtiques, en les que tindràs una ampla relació del tema que vullgues bucar.

Per a fer les busques temàtiques, puncha en el nom de la llista que t'interese de més avall.

 
Arcaismes Llistat d'arcaismes valencians
Estrangerismes Llistat d'estrangerismes utilisats a sovint en la llengua valenciana
Biografies Llistat de les biografies de persones rellevants valencianes
Noms propis d´hòmens Llistat de noms propis valencians masculins
Noms propis de dònes Llistat de noms propis valencians femenins
Gentilicis Llistat degentilicis de diferents pobles, nacions, països...
Topònims  Llistat de topònims de tot lo món 
Sigles  Llistat de sigles
 
En DEV pots trobar 
 
Normativa
Normativa
Biografies
Biografies
Llibre d'Estil Valencià
Llibre d'Estil Valencià
     
Ortografia valenciana
L'Ortografia Valenciana
Refrans i proverbis
Refrans i proverbis
Frases fetes i exressions d'us comú
Frases fetes i expresions d'us comú
     
Gramàtica valenciana
La Gramàtica Valenciana
Algunes Bones Paraules
Algunes bones paraules
Normes d'us
Normes d'utilisació de l'idioma valencià
     
Flexió Verbal Valenciana
La Flexió Verbal Valenciana
Insults
Propis de la llengua valenciana
Expressions d'us comú
Algunes expressions d'us comú
 
En cada paraula que busques trobaràs (Segons disponibilitat i actualisació) 
 
Paraula en valencià (Normativa de 1982)
Paraula en valencià (Actual normativa 2003)

Derivació e
l gènero i classe
Advertix de que la vocal tónica és oberta

Definició de la paraula

Traduccíó de la paraula a les llengües
Castellana, anglesa, alemana, italiana, francesa, valjove

Sinònims i antònims

Comentaris
Si apareixen els següents ícons, podràs tindre accés a,
 

Biografíaes Biografies de persones rellevants valencianes
Flexió verbal de la paraula Flexió verbal del verp
Imàgens Imàgens al voltant de la paraula
Vídeo Vídeos al voltant de la paraula
Iniciar el sò Iniciar un sò al voltant de la paraula
Detindre el sò Detindre un sò al voltant de la paraula
Pausa Pausar el sò al voltant de la paraula
Artícul Artícul al voltant de la paraula
Enllaç Enllaç extern o intern al voltant de la paraula
 
Les biografies, són gentilea de la pàgina Uep, Ma Vida
 
Servici de traducció

Si necessites traducció des de o cap a la llengua valenciana, pots utilisar el nostre Servici de Traducció. Puncha en l'enllaç d'avall i mira les consicions d'utilisació del servici.

Condicionat del servici de traducció

 
LLENGUA VALENCIANA, PATRIMONI DE L'HUMANITAT
 
Antecedents
 
L'estàndart valencià actual, fon codificat per la Secció de Llengua i Lliteratura de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana en 1979, portant accentuació gràfica. Més tart, en 1982, i després de que fora recolzat est estàndart per entitats i particulars en 1981, se li llevà l'accentuació gràfica, fins a que en 2003 es reintroduí una atra vegada un nou model d'accentuació.

Com els dos estàndarts són prou recents, he decidit ficar el vocabulari valencià en els dos, encara que tota la plana està en l'actual normativa de l'any 2003. 

 
Uep creada pel professor de llengua valenciana, Joan Benet
 
Logo Grup LLVS 
 
 
 
 
 

Usuaris en llínea

, I-2003 - Sé, VI-2006 - Té, III-2008 - Qé - IX-2011 Amunt